top of page

Juridisk advarsel

Juridisk advarsel

1. IDENTIFIKASJONSDATA

OCHO ISLAS BIG BEN SL, (heretter OCHO ISLAS BIG BEN), med hovedkontor på Avenida Tomás Roca Bosch No. 34, Bungalows Martinica 20, 21, Puerto Rico 35130 Las Palmas (Spania) med CIF er B- 35695717. Denne enheten er registrert i Mercantile Registry of Las Palmas. Telefonnummeret til kontakten er 928 72 56 46 (fasttelefon), 928 56 12 15 (mobil). Kontakt-e-postadressen er følgende info@jpdconsultants.es OCHO ISLAS BIG BEN følger Autocontrol Advertising Conduct Code (//www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf).

Likeledes er domenenavnet som eies av OCHO ISLAS BIG BEN www.jpdconsultants.es

2. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

2.1. Dette er de generelle vilkårene (heretter "generelle vilkår") som regulerer tilgang, navigering og bruk av nettsteder under domenet "www.jpdconsultants.es" (heretter "nettstedet"), samt ansvaret som følger av bruken av innholdet. (heretter forstått som "innhold" tekstene, grafikk, tegninger, design, koder, programvare, fotografier, musikk, videoer, lyder, databaser, bilder, uttrykk og informasjon, samt annen beskyttet oppretting av nasjonale lover og internasjonale traktater om intellektuell og industriell eiendom). Uansett dem kan OCHO ISLAS BIG BEN etablere spesifikke betingelser som regulerer bruk og / eller kontrahering av spesifikke tjenester som tilbys brukere via nettstedet.

2.2. Det vil forstås at tilgangen til eller nettopp bruken av nettstedet av brukeren innebærer sistnevntes overholdelse av de generelle vilkår som OCHO ISLAS BIG BEN har publisert i hvert øyeblikk hvor de får tilgang til nettstedet, og som vil være tilgjengelige for brukere. Derfor må brukeren lese disse generelle vilkårene nøye. I denne forstand vil bruker bli forstått som personen som får tilgang til, blar gjennom, bruker eller deltar i tjenestene og aktivitetene, gratis eller belastende, utviklet på nettstedet.

2.3. På samme måte kan OCHO ISLAS BIG BEN via nettstedet gjøre det mulig for tredjeparter å annonsere eller tilby sine tjenester. I disse tilfellene vil OCHO ISLAS BIG BEN ikke være ansvarlig for å opprette de generelle og spesielle vilkårene som skal tas i betraktning ved bruk, levering eller kontrahering av disse tjenestene av tredjeparter, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for dem.

2.4. Før du bruker og / eller kontraherer de spesifikke tjenestene som tilbys av OCHO ISLAS BIG BEN, må brukeren lese nøye de tilsvarende spesielle forholdene som OCHO ISLAS BIG BEN opprettet for dette formålet. Bruk og / eller kontrahering av nevnte spesifikke tjenester innebærer aksept av de spesielle vilkårene som regulerer dem i versjonen publisert av OCHO ISLAS BIG BEN på det tidspunktet slik bruk og / eller kontraktsinngåelse skjer.

3. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOMSRETT

3.1. OCHO ISLAS BIG BEN som forfatter av et kollektivt verk, eller ethvert verk eller noen form for levering, er eieren av immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til nettstedet, og er også eier eller har tilsvarende lisens, autorisasjon eller tildeling av rettighetene til intellektuell, industriell og billedlig eiendom på innholdet og tjenestene som er tilgjengelige gjennom den.

3.2. I intet tilfelle vil det forstås at brukerens tilgang og navigering innebærer frafall, overføring, lisens eller fullstendig eller delvis overføring av nevnte rettigheter av OCHO ISLAS BIG BEN.

3.3. Følgelig er det ikke tillatt å undertrykke, unngå eller manipulere varsel om copyright, immateriell eiendom ("copyright") og andre data som identifiserer rettighetene til OCHO ISLAS BIG BEN eller dets eiere innlemmet i innholdet, samt tekniske beskyttelsesutstyr. , fingeravtrykk eller informasjon og / eller identifikasjonsmekanismer som kan være inneholdt i innholdet.

3.4. På samme måte er det forbudt å modifisere, kopiere, gjenbruke, trekke ut, utnytte, reprodusere, offentlig kommunisere, lage andre eller påfølgende publikasjoner, laste opp filer, sende via post, overføre, bruke, behandle eller distribuere på noen måte hele eller deler av innholdet inkludert på nettstedet hvis du ikke har uttrykkelig skriftlig autorisasjon fra OCHO ISLAS BIG BEN eller, der det er hensiktsmessig, fra eieren eller eierne av de tilsvarende rettighetene.

Spesielt motsetter OCHO ISLAS BIG BEN seg uttrykkelig at gjengivelse av sidene kan betraktes som et sitat i vilkårene gitt i artikkel 32, første ledd andre, i immaterialrett.

Hvis du er interessert i en autorisasjon eller lisens til å bruke innholdet på nettstedet på noen måte, kan du gå til //www.jpdconsultants.es/contacto

4. TILGANG

4.1. Tilgang til nettstedet av brukere er gratis og gratis. Imidlertid kan noen av tjenestene og innholdet som tilbys av OCHO ISLAS BIG BEN eller tredjeparter via nettstedet være underlagt forutgående kontrakt med tjenesten eller produktet og betaling av et beløp på den måten som er bestemt i de tilsvarende vilkårene. i så fall vil de bli gjort tilgjengelig for deg tydelig.

4.2. Når det er nødvendig for brukeren å registrere eller oppgi personlige data for å få tilgang til noen av tjenestene, vil innsamling og behandling av brukernes personlige data anvende bestemmelsene i personvernreglene samlet på nettstedet.

4.3. Det er forbudt å kontrahere produkter og tjenester via nettstedet av mindreårige i lovlig alder, og må innhente behørig og tidligere samtykke fra foreldrene, foresatte eller juridiske representanter, som vil bli ansett som ansvarlige for handlingene de utfører. mindreårige under deres omsorg, i samsvar med gjeldende regelverk.

5. BRUK AV NETTSIDEN

5.1. Innholdet som er inkludert på nettstedet leveres kun til forbrukere eller sluttbrukere. Uautorisert kommersiell bruk av det samme, eller videresalg av det, er forbudt, bortsett fra med skriftlig forhåndsgodkjenning fra OCHO ISLAS BIG BEN.

5.2. Hvis brukeren skal registrere seg for bruk og / eller kontrakt med en tjeneste på nettstedet, vil han / hun være ansvarlig for å gi sann og lovlig informasjon (heretter "registrert bruker"). Hvis brukeren får et passord som et resultat av registreringen, godtar han / hun å bruke flittig og holde passordet hemmelig for å få tilgang til disse tjenestene. Følgelig er brukerne ansvarlige for korrekt forvaring og konfidensialitet av identifikatorer og / eller passord som er gitt av OCHO ISLAS BIG BEN, og forplikter seg til ikke å tildele deres bruk til tredjeparter, hverken midlertidig eller permanent, eller å tillate din tilgang til utenforstående. . Brukeren vil være ansvarlig for bruk av tjenestene av enhver ulovlig tredjepart som bruker et passord for dette formålet på grunn av uforsiktig bruk eller tap av det av brukeren.

5.3. I kraft av det foregående er det brukerens forpliktelse å umiddelbart underrette www.jpdconsultants.es om ethvert faktum som tillater feil bruk av identifikatorer og / eller passord, som tyveri, tap eller uautorisert tilgang til dem., For å fortsett med den umiddelbare kanselleringen. Så lenge slike hendelser ikke kommuniseres, vil OCHO ISLAS BIG BEN være fritatt for ethvert ansvar som kan oppstå ved misbruk av identifikatorer eller passord fra uautoriserte tredjeparter.

5.4. Tilgang, navigering og bruk av nettstedet er brukerens ansvar, så brukeren godtar flittig og trofast å følge eventuelle tilleggsinstruksjoner gitt av OCHO ISLAS BIG BEN eller av autorisert personell fra OCHO ISLAS BIG BEN angående bruken av nettstedet. Og dens innhold. Vi ber deg også om å varsle OCHO ISLAS BIG BEN om faktum at du blir oppmerksom på og involverer oppførsel i strid med loven eller krenker rettighetene til en tredjepart, enten gjennom verktøyene på nettstedet eller gjennom kontaktskjemaet.

5.5. Derfor samtykker brukeren i å bruke innholdet flittig, riktig og lovlig, og samtykker spesielt i å avstå fra:
Jeg. bruke innholdet til formål eller effekter i strid med loven, moral og allment akseptert god skikk eller offentlig orden;
ii. reprodusere eller kopiere, distribuere, tillate offentlig tilgang gjennom noen form for offentlig kommunikasjon, transformere eller modifisere innholdet, med mindre du har tillatelse fra eieren av de tilsvarende rettighetene eller det er lovlig tillatt;
iii. bruke innholdet og spesielt informasjonen av noe slag som er innhentet gjennom siden eller tjenestene for å sende reklame, kommunikasjon for direkte salg eller til andre former for kommersielt formål, uoppfordrede meldinger rettet til et antall mennesker uavhengig av deres formål , samt å avstå fra å markedsføre eller avsløre informasjonen på noen måte.

5.6. OCHO ISLAS BIG BEN forbeholder seg retten til umiddelbart å avslutte den registrerte brukeren dersom den etter eget skjønn anser at den registrerte brukeren utfører en aktivitet som utgjør eller kan utgjøre et brudd på disse generelle vilkårene.

6. RUM OG VERKTØY FOR DELTAKELSE

Regler for deltakelse


6.1. Nettstedet stiller forskjellige rom og deltakelsesverktøy til rådighet for brukeren for å oppmuntre til samtale og utveksling av ideer og meninger mellom brukere. Målet er å være åpen og tilgjengelig for alle så lenge grunnleggende regler for sameksistens og respekt respekteres.

6.2. Ved hjelp av disse verktøyene og mellomrommene kan den registrerte brukeren ha sin egen plass, kalt Profil, som vil identifisere dem under deres virkelige navn eller deres brukeridentifikator ("Nick"), tilknyttet brukerkontoen. Brukerkontoen kan, hvis den registrerte brukeren velger det, være assosiert med et bilde (avatar) etter eget valg, og som visuelt vil representere dem i de forskjellige deltakerområdene på nettstedet. Avatarene til de brukerne som den registrerte brukeren følger, og også de som følger den registrerte brukeren, vil være synlige i profilen slik at du kan bli informert og lett gjenkjenne dem.

6.3. Deltakelsesaktivitet på nettstedet vil gjenspeiles i profilen. Den registrerte brukerens kommentarer er offentlige og kan konsulteres samlet i en profil sammen med svarene og omtalene som er mottatt fra andre brukere. Andre brukere kan følge aktiviteten til den registrerte brukeren som genereres på nettstedet, kommentarene eller konkurransene og kampanjene som den registrerte brukeren deltar i.

6.4 Brukeren kan følge aktiviteten til andre brukere av nettstedet som de synes er interessante, hva de kommenterer og hvor de gjør det. På samme måte kan brukeren følge aktiviteten generert av samarbeidspartnere eller redaktører på nettstedet eller følge nyhetene som er generert rundt en eller flere hendelser, samt nyheter generert rundt en hendelse eller institusjon.

6.5 Nettstedet kan sende varsler om aktiviteten til brukerne og brukerne du følger via e-post til adressen som er oppgitt i registreringsprosessen.

6.6. Denne profilen vil være av allmenn offentlig art, men visse aktiviteter av privat karakter vil holdes skjult, bare synlig for brukeren (for eksempel initiering av overvåking, moderert innhold, individuelle varsler om deltakelse i kampanjer og spill og andre private varsler) .

Regler for deltakelse


6.7. I intet tilfelle vil publisering av innhold som åpenbart fremmer hat, forakt eller diskriminering på grunn av fødsel, rase, kjønn, religion, nasjonalitet, mening eller andre personlige eller sosiale forhold være tillatt. Heller ikke forsøk på å utgi seg for tredjeparter eller offentliggjøring av private kontaktdetaljer, uansett formål, tolereres.

6.8. Heller ikke meldinger som inneholder "spam" eller de som har lenker til nettsteder som ikke har noe med årsaken til samtalen å gjøre, blir godkjent.

6.9 Det søkes høflige meldinger for meningsutveksling slik at personlige angrep og meldinger som ikke er relatert til samtalen ikke blir tillatt.

6.10 For å unngå gjentatte kommentarer anbefaler vi å lese en samtale først før du deltar i den.

6.11 Brukeren er ansvarlig for alle manifestasjonene på internett som andre steder.

6.12 Brukermeldinger tilsvarer ikke nødvendigvis vår redaksjonelle linje.

6.13 Nettstedet forbeholder seg retten til, av en eller annen grunn og uten forvarsel, å slette all informasjon eller innhold som genereres i deltakerområdene.

6.14 Nettstedet gjør tilgjengelig et verktøy for å rapportere upassende meldinger eller innhold tilgjengelig via en knapp aktivert for dette formålet.

6.15 Nettstedet avslår uttrykkelig ethvert ansvar som følger av innholdet som vert vert for brukerne, uten å berøre det det vil vedta passende tiltak for å oppdage og adressere krav om mulige ulovlige aktiviteter av dem, og forbeholder seg uttrykkelig muligheten for å avbryte når som helst og uten forhåndsvarsel, midlertidig eller permanent, deltakelsestjenesten som tilbys alle brukere hvis innhold kan anses som ulovlig, forbudt eller rett og slett upassende.

7. INNHOLD GENERERT AV BRUKEREN

7.1. I tilfelle at brukeren sender innhold av noe slag til nettstedet, erklærer, garanterer og aksepterer han at han har rett til å gjøre det fritt, at nevnte informasjon ikke bryter med immaterielle rettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller enhver annen tredjeparts rett, at slik informasjon ikke er konfidensiell og at slik informasjon ikke er skadelig for tredjeparter.

7.2 Brukeren erkjenner å påta seg ansvar og vil holde OCHO ISLAS BIG BEN uskadelig for eventuelle skader som kommer fra kommunikasjon gitt personlig eller på hans vegne, og når dette ansvaret uten noen begrensning på nøyaktighet, lovlighet, originalitet og eierskap til dette.

7.3. OCHO ISLAS BIG BEN forbeholder seg retten til å bestemme avsløring eller publisering av innholdet sendt av brukeren.

7.4. I tilfelle innholdet som sendes av brukerne inneholder bilder (inkludert derfor avataren) erklærer og garanterer brukeren:

Jeg. At du er myndig for juridiske formål.
ii. At han er forfatter eller eier av rettighetene til bildene, og at han har rett til å sende dem og at de ikke krenker noen immaterielle rettigheter, varemerker eller andre tredjepartsrettigheter.
iii. At de ovennevnte bildene er laget med samtykke fra menneskene som vises i dem, og at i tilfelle mindreårige dukker opp, har det nevnte samtykke blitt gitt skriftlig av deres juridiske representanter og kan bevise det når som helst som er nødvendig å gjøre så.

7.5. OCHO ISLAS BIG BEN, forbeholder seg retten til å kommunisere offentlig de bildene de anser som passende og er bemyndiget til å reprodusere og kommunisere dem i alle OCHO ISLAS BIG BEN Group-media.

7.6. Brukeren erkjenner å påta seg ansvar og vil holde OCHO ISLAS BIG BEN ufarlig for de ovennevnte uttalelsene.

7.7. Brukeren tildeler gratis OCHO ISLAS BIG BEN, uten eksklusiv karakter, rettighetene til reproduksjon, distribusjon, transformasjon og offentlig kommunikasjon, i alle mulige modaliteter, i forhold til det sendte innholdet (fotografier, bilder med eller uten bevegelse, tekster, informasjon, databaser, lydopptak eller andre verk eller tjenester). Den nevnte overføringen skjer for hele verden, for den maksimale varigheten som for øyeblikket er fastsatt i immaterialretten og med uttrykkelig overføringskraft til tredjeparter.

 

8. ANSVAR OG GARANTIER

8.1. OCHO ISLAS BIG BEN garanterer ikke lovligheten, påliteligheten, nytten, sannheten eller nøyaktigheten til tjenestene eller informasjonen den formidler gjennom nettstedet.

8.2. Følgelig garanterer OCHO ISLAS BIG BEN ikke eller er ansvarlig for: (i) driften av nettstedet; (ii) kontinuiteten til innholdet på nettstedet; (ii) fravær av feil i nevnte innhold eller korrigering av feil som kan oppstå; (iii) fravær av virus og / eller andre skadelige komponenter på nettstedet eller på serveren som leverer det; (iv) usårbarheten til nettstedet og / eller impregnabiliteten til sikkerhetstiltakene som er vedtatt der; (v) manglende nytte eller ytelse av innholdet på nettstedet; (vi) skader eller tap forårsaket, til seg selv eller til en tredjepart, av enhver person som bryter med vilkårene, reglene og instruksjonene som OCHO ISLAS BIG BEN oppretter på nettstedet eller gjennom brudd på nettstedets sikkerhetssystemer.

 

8.3 OCHO ISLAS BIG BEN erklærer imidlertid at de har vedtatt alle nødvendige tiltak, innenfor sine muligheter og teknologitilstand, for å garantere funksjonen til nettstedet og forhindre eksistensen og overføring til brukere av virus og andre skadelige komponenter.

 

9. LENKER Lenker til andre nettsteder

 

9.1. På nettstedet kan brukeren finne lenker til andre websider gjennom forskjellige knapper, lenker, bannere osv., Som administreres av tredjeparter. OCHO ISLAS BIG BEN påtar seg ingen form for ansvar for noe aspekt relatert til den koblede nettsiden.

Lenker på andre nettsteder til nettstedet

9.2. Hvis noen tredjepart, enhet eller nettside ønsker å etablere noen form for lenke til nettstedet, må de overholde følgende betingelser og krav:

Jeg. Lenken kan rettes til hovedsiden på nettstedet.
ii. Lenken må være absolutt og fullstendig, det vil si at den må ta brukeren, ved hjelp av et klikk, til URL-en til OCHO ISLAS BIG BEN //www.jpdconsultants.es/ og må fullstendig dekke hele utvidelsen av sideskjermen Internett. I ingen tilfeller, med mindre OCHO ISLAS BIG BEN godkjenner det uttrykkelig og skriftlig, kan nettstedet som lager lenken, på noen måte gjengi nettstedet, inkludere det som en del av nettstedet eller innenfor en av dets "rammer" eller opprette en “Nettleser” på en av sidene på nettstedet. På siden som oppretter lenken, kan det ikke erklæres på noen måte at OCHO ISLAS BIG BEN har autorisert en slik lenke, med mindre OCHO ISLAS BIG BEN har gjort det uttrykkelig og skriftlig. Hvis enheten som oppretter lenken fra siden til nettstedet ønsker å inkludere merkevaren, pålydende, handelsnavn, etikett, logo, slagord eller en hvilken som helst annen type identifiserende element i OCHO ISLAS BIG BEN og / eller nettstedet du må først ha din uttrykkelige skriftlige fullmakt.
iii. OCHO ISLAS BIG BEN godkjenner ikke etablering av en lenke til nettstedet fra de websidene som åpenbart fremmer hat, forakt eller diskriminering på grunnlag av fødsel, rase, kjønn, religion, nasjonalitet, mening eller andre personlige forhold. Eller sosial og generelt, som strider mot moral, offentlig orden eller allment aksepterte sosiale normer.

9.3. OCHO ISLAS BIG BEN påtar seg ikke noe ansvar for noe aspekt relatert til websiden som oppretter en lenke til nettstedet, spesifikt, som et eksempel og ikke begrenset, når det gjelder drift, tilgang, data, informasjon, filer, kvalitet og påliteligheten til produktene og tjenestene, egne lenker og / eller noe av innholdet generelt. Tjenester levert av tredjeparter via nettstedet

9.4. OCHO ISLAS BIG BEN garanterer ikke lovligheten, påliteligheten og nytten av tjenestene som tilbys av tredjeparter via nettstedet, eller som OCHO ISLAS BIG BEN kun fungerer som en reklamekanal eller mellommannstjenesteleverandør.

9.5. OCHO ISLAS BIG BEN er ikke ansvarlig for skader av noe slag forårsaket av tjenestene som tilbys av tredjeparter via denne siden, og spesielt som eksempler de som er forårsaket av:

Jeg. manglende overholdelse av lov, moral eller offentlig orden;
ii. inkorporering av virus eller annen datamaskinkode, fil eller program som kan skade, avbryte eller hindre normal drift av programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
iii. brudd på immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter, kontraktlige forpliktelser av noe slag;
iv. utførelse av handlinger som utgjør ulovlig, villedende eller urettferdig reklame, og generelt sett som utgjør urettferdig konkurranse;
v. mangelen på sannhet, nøyaktighet, kvalitet, relevans og / eller aktualitet av innholdet som overføres, formidles, lagres, mottas, erholdes, gjøres tilgjengelig eller tilgjengelig;
sag. krenkelse av rettighetene til ære, personlig og familiemessig personvern og image av mennesker eller generelt noen form for tredjeparts rettigheter;
vii. utilstrekkelig for noen form for formål og skuffelse over forventede generasjoner, eller laster og mangler som kan genereres i forholdet til tredjeparter; og
viii. manglende overholdelse, forsinkelse i samsvar, mangelfull overholdelse eller avslutning av en eller annen grunn for forpliktelsene som er inngått av tredjeparter og kontrakter inngått med tredjeparter.

10. VARIGHET OG MODIFIKASJON

 

10.1. OCHO ISLAS BIG BEN kan endre vilkårene og betingelsene som er angitt her, helt eller delvis, og publisere enhver endring på samme måte som disse generelle vilkårene vises eller gjennom enhver form for kommunikasjon adressert til brukere.

10.2. Den midlertidige gyldigheten av disse generelle vilkårene faller derfor sammen med eksponeringstidspunktet, til de er helt eller delvis modifiserte, på hvilket tidspunkt de modifiserte generelle forholdene vil tre i kraft.

10.3. Uavhengig av bestemmelsene i de spesielle vilkårene, kan OCHO ISLAS BIG BEN avslutte, suspendere eller avbryte, når som helst uten forvarsel, tilgang til innholdet på siden, uten at brukeren kan kreve kompensasjon. Etter nevnte oppsigelse vil forbudene mot bruk av innholdet som er angitt ovenfor i disse generelle vilkårene, forbli i kraft.

11. GENERELT

11.1. Overskriftene til de forskjellige paragrafene er kun informative og vil ikke påvirke, kvalifisere eller utvide tolkningen av de generelle vilkårene.

11.2. I tilfelle avvik mellom bestemmelsene i disse generelle vilkårene og de spesielle forholdene for hver spesifikke tjeneste, skal bestemmelsene i sistnevnte ha forrang.

11.3. I tilfelle noen bestemmelse eller bestemmelser i disse generelle vilkårene ble ansett som ugyldige eller ugyldige, helt eller delvis, av en domstol, nemnd eller kompetent administrativt organ, vil nevnte ugyldighet eller anvendelse ikke påvirke de andre bestemmelsene i de generelle vilkårene eller de spesielle forholdene til de forskjellige tjenestene til OCHO ISLAS BIG BEN.

11.4. Manglende utøvelse eller gjennomføring av OCHO ISLAS BIG BEN av noen rett eller bestemmelse inneholdt i disse generelle vilkårene vil ikke utgjøre et fraskrivelse av dette, med mindre skriftlig bekreftelse og avtale fra deg.

12. JURISDIKSJON

12.1. Forholdene som er etablert mellom OCHO ISLAS BIG BEN og brukeren vil være underlagt bestemmelsene i gjeldende regelverk angående gjeldende lovgivning og kompetent jurisdiksjon. For de tilfeller der regelverket gir mulighet for partene til å underkaste seg en jurisdiksjon, underkaster OCHO ISLAS BIG BEN og brukeren uttrykkelig enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem, og underkaster seg domstolene og domstolene i San Bartolomé de Tirajana.

© januar 2017 OCHO ISLAS BIG BEN SL Alle rettigheter reservert Telefon 928 72 56 46 (fasttelefon), 928 56 12 15 (mobil) info@jpdconsultants.es

bottom of page